TÜRKİYE & AZERBAYCAN Dergilerimiz Röportajlar Makaleler Diaspora Sosyal Medya İnfografik Makale Çağrısı Hakkımızda İletişim
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET DİASPORA KOMİTESİ BAŞKANI FUAD MURADOV DÜNYA AZERBAYCANLILARI ZAFER KURULTAYI'NA HİTAP ETTİ | Türkiye Azerbaycan Dergisi

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET DİASPORA KOMİTESİ BAŞKANI FUAD MURADOV DÜNYA AZERBAYCANLILARI ZAFER KURULTAYI'NA HİTAP ETTİ

 

Değerli Kurultay Katılımcıları!

Dünya Azerbaycanlılarının Kurultay Meclisinde tarihi zaferimizin kutlandığı Şuşa’da her birinizi candan selamlıyorum!

Bugünkü konuşmama Muzaffer Başkomutanımız
İlham Aliyev’in Büyük Vatan Savaşı’nın zaferi olarak kabul edilen Şuşa’nın kurtuluşu vesilesiyle, Azerbaycan halkına hitaben yaptığı konuşmayla başlamak istiyorum: “Şuşa’yı düşman işgalinden kurtardık. Bu büyük bir zaferdir! Bugün, şehitlerimizin ve ulu önderimizin ruhları şaddır! Gözün aydın olsun Azerbaycan! Gözleriniz aydın olsun Dünya Azerbaycanlıları! ”          
                                                                        
Sevgili yurttaşlar! Bugün, devletimizin ve ülkemizin liderliğinin Dünya Azerbaycanlılarına gösterdiği ilgi ve özeni ifade eden Zafer Kurultayı’nın Şuşa’da yapılması, milli dayanışmamızın, halkımızın gücünün ve milletimizin gücünün göstergesi olarak Azerbaycan diasporası için önemli bir tarihi olaydır. Şuşa’da V. Kurultayı’ın yapılmasının Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu gururla vurgulamak isterim. Bizlere bu gururu yaşatan muzaffer Başkomutanımıza, şanlı Azerbaycan ordusuna, kahraman şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha Dünya Azerbaycanlıları adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Temeli Umum Milli Lider Haydar Aliyev tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülen Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı, şimdiden bir gelenek haline geldi. Umum Milli Liderimizin herkesin dilinde olan “Ben Azerbaycanlı olmaktan gurur duyuyorum!” sözü ile tarihe geçen Birinci Kurultay’da, Azerbaycan toplulukları ile tarihi vatan arasında ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin teşkilatlandırılması ve diasporanın kurulması alanındaki ana görevler belirlenmiş ve Azerbaycan diasporası politikası bu konuda temel oluşturulmuştur. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm Azerbaycanlılar, ülkemizin savunması ve gelişmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in etrafında kenetlenmiştir. Bugün burada V. Kurultay’da, Kanada’dan Avustralya’ya, Japonya’dan Şili’ye, İzlanda’dan Nijerya’ya 65 ülkeden 400 delege katılmaktadır.

Azerbaycan Diasporasına Devlet Desteği
Kurultayın Değerli Katılımcıları, Anavatan’a Hoş Geldiniz!  
Aziz Meslektaşlarım!

Dünya Azerbaycanlıları’nın IV. Kurultayı’ndan bu yana geçen süre içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi’nin faaliyetleri tek bir program dahilinde yürütülmüştür. Bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın IV. Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı’ndaki tavsiyeleri ve talimatları, faaliyetimizin ana hattını oluşturmuştur. Bu kriterler dikkate alınarak Azerbaycan diaspora kuruluşlarının girişimleri ve önerileri dikkate alınarak 2019-2023 Stratejik Yol Haritası hazırlanmıştır. Devlet Komitesi, Dünya Azerbaycanlılarının Azerbaycanlılık ideolojisi etrafında faaliyetlerini koordine eder, diaspora hareketini güçlendirir, ulusal ve kültürel mirası teşvik eder, Ermenistan’ın 30 yıldır işgal ettiği topraklar hakkındaki gerçekleri dünya toplumuna iletir, Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların örgütlenmesi, topluma entegrasyonu ve diğer alanlarda sürekli olarak çalıştı. Birliğin sağlanması için diaspora örgütleri arasındaki ilişkiler yoğunlaştırıldı ve güçlendirildi.

Geçtiğimiz dönemde Devlet Komitesi’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerde faaliyet gösteren diaspora örgütleri tarafından önemli tedbirler alınmıştır. Bu etkinlikler Devlet Komitesi ve yerel diaspora örgütleri tarafından organize edildi ve desteklendi. Her durumda, büyük ölçekli ve üst düzey etkinlikler düzenlemeye, yurttaşlarımızı yurt dışında organize etmeye ve gençleri diaspora faaliyetlerine dahil etmeye özel önem verildi.

Devletin Diaspora politikasına gösterdiği dikkat ve özenin açık bir örneği olarak Azerbaycan Diaspora Destek Fonu, Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in 5 Temmuz 2018 tarihli kararıyla kurulmuştur. Azerbaycan Diaspora Destekleme Fonu yıllar içinde 200’e yakın diaspora kuruluşunun belgelerinin bu ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak derlenmesine ve tescil edilmesine destek vermiş ve 100’den fazla projeye fon sağlamıştır.

2020 yılında Bakanlar Kurulu, “Yurt dışında yaşayan düşük gelirli Azerbaycanlılara sosyal yardım sağlanmasına ilişkin kuralları” onayladı. Komite ile kolayca iletişim kurulabilmesi için modern bilgi teknolojileri uygulanmış ve kurum “e-Devlet”  portalına entegre edilmiştir.

Yurttaşlar ve diaspora örgütleri için yasal çerçeveyi iyileştirmek için, “Vatandaşlar ve diaspora örgütleri hakkında” yeni bir yasa taslağı geliştirilmekte ve şu anda diğer devlet kurumlarıyla danışmalar yürütülmektedir.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların milli ve medeni haklarının korunmasına, sosyo-ekonomik, sosyo-politik, kültürel ve manevi sorunlarının araştırılmasına ve çözülmesine yönelik tedbirlerin uygulanması için Azerbaycan Cumhuriyeti devlet kurumları aracılığıyla yabancı devletlerin ilgili kurumlarına önerilerde bulunulmuştur. Azerbaycan diaspora kuruluşları, Azerbaycanlıların farklı ülkelerde yüksek mevkilere gelebilmeleri ve yaşadıkları ülkelerin sosyal, siyasi ve ekonomik hayatında daha aktif rol oynayabilmeleri için ilgili mevzuata destek vermişlerdir. Bazı ülkelerde Azerbaycan toplumu, belediye başkanlarına, belediyelere, diğer yerel seçilmiş organlara ve parlamentolara aday gösterilen yurttaşlarımıza yardımını esirgemedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde herhangi bir belgesi olmayan yurttaşlarımızın sayısının netleştirilmesi ve kendilerine kimlik belgelerinin verilmesi amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bunların elektronik kayıt için ilgili kurumlarla birlikte özel bir sistem geliştirilmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yurt dışında yaşayan cumhuriyetin mirasçılarına “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü” madalyası verdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti “Diaspora Faaliyetlerine Hizmet Madalyası” yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizi diaspora faaliyetlerine katılmaya teşvik etmek ve ayrıca Azerbaycan hakkındaki gerçekleri yurt dışına yaymak ve tarihimizi tanıtmak için çok çalışan Azerbaycanlıları ödüllendirmek amacıyla kurulmuştur.

Diaspora gençliğinin etkinliğini artırmak, ulusal kimliği korumak ve liderlik potansiyelini geliştirmek için Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü vesilesiyle Şeki’de I. Yaz Kampı, Nesimi’nin 650. yıl dönümü vesilesiyle Şamahı’da II. Yaz Kampı, Brüksel’de Diaspora Gençlik Kış Okulu, Almanya’da Azerbaycanlı Hekimlerin I. Formu organize edilmiştir. “Diaspora Gönüllüleri”, “Liderlik Gelişimi”, “Diaspora Gençlik 1+1”, “Beyin Kazanımı” programı, “Azerbaycan Diaspora Kadın Ağı”, “Farklı olsak da birlikte güçlüyüz” ve “e-Akademi” projeleri hayata geçirilmektedir. Azerbaycan Diaspora Gençlik Ağı oluşturulmuştur.

 

Diaspora Faaliyetleri YeniGelişim Aşamasında

 

Stratejik Yol Haritasında belirlenen ana hedef, Azerbaycan diasporasının birliğini sağlamak, ortak çıkarları ön planda tutmak ve sistematik çalışmalar düzenlemekti. Büyükelçilikler ve konsolosluklarla ortak faaliyetlere özen gösterildi. Ortak fikirler ve çıkarlar için devlet-diaspora işbirliğinin geliştirilmesi, ortak bir amaç için güçlerin birleştirilmesi için, özellikle kriz durumlarında, esnek bir plan hazırlanmıştır. Bu, hem koronavirüs pandemisi hem de Büyük Vatan Savaşı sırasında sistematik olarak yapıldı.

Bu yöndeki etkin çalışma, Azerbaycanlıların Koordinasyon Kurullarının kurulması ve Azerbaycan Evlerinin açılması olmuştur. Halihazırda 31 ülkeyi kapsayan ve 130 diaspora örgütünü birleştiren 14 Koordinasyon Konseyi’nin hedefi, yerel ve bölgesel faaliyetleri güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla gözlemci statüsü kazanmaktır. 12 ülkede faaliyet gösteren 18 Azerbaycan Evi, yurt dışında bir sosyo-kültürel alan rolü oynamakta, maddi ve manevi değerlerimizi milli özelliğimiz olarak tanıtmaktadır. Azerbaycan Evleri “Ocak” oldu. COVID-19 pandemisi nedeniyle sınırların kapatılması ve Ukrayna’da yaşanan olaylar nedeniyle tahliye edilen hemşehrilerimiz Azerbaycan Evlerine yöneldi.

 

 

Uluslararası Alanda İşbirliği ve Perspektifler

 

Devlet Diaspora Komitesi, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve yabancı deneyimlerin incelenmesine özel önem verdi. Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı’nın ilgili kurumları ile işbirliği derinleştirilmiş, birçok belge imzalanmış ve çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bakü’de Türk Devletleri Teşkilatı’nın sorumlu bakanlıkları ve kurumları arasında değişim programı açıldı. Ayrıca Berlin ve New York’ta Türkçe konuşan diasporaların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

Türkiye, Romanya, Macaristan, İsrail, Kazakistan, İsviçre, Meksika ve Özbekistan’ın diaspora konularından sorumlu organları ile görüşmeler yapılmış, deneyim alışverişinde bulunulmuş ve çok sayıda Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Komite heyeti geçtiğimiz günlerde Bursa’da Türk Devletleri Teşkilatı II. Diaspora Forumu’na katıldı. Azerbaycan ilk kez bu yıl Dublin’de düzenlenen Küresel Diaspora Forumu’nda temsil edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Müttefiklik Bildirgesi uyarınca, iki ülkenin diaspora politikasını hayata geçiren kurumları ile yurt dışındaki Azerbaycan ve Türk diasporaları arasındaki karşılıklı işbirliği, destek ve dayanışmanın güçlendirilmesine özel önem verilmektedir. İnanıyoruz ki, yurt dışındaki Azerbaycan ve Türk diasporaları Şuşa Deklarasyonu’nun temel mantığına uygun olarak ortak sorunlar karşısında ortak adımlar atmak için çabalarını birleştireceklerdir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanının Vatan Savaşı sırasında Ermenistan’ın Gence’de sivil hedeflere yönelik işlediği terör eylemine destek amacıyla Gence’yi ziyareti bunun açık bir kanıtıdır.

 

Ulusal Kimliğin ve Ana Dilin Korunması Sorunları

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mehriban Aliyeva’nın girişimi ve desteğiyle, “Karabağ” hafta sonu yurt dışındaki Azerbaycan okullarının faaliyetleri genişletiliyor. Şu anda dünyanın birçok şehrinde yüzlerce Azerbaycanlı çocuk Karabağ Okulu’nda eğitim görüyor. Bunlar Ottawa, Nantes, Bern, Varşova, Stockholm ve Londra’dır. Yurt dışında yetişen genç Azerbaycan neslinin Anavatanla bağ kurması, milli ruh içinde yetişmesi, her şeyden önce Azerbaycan dilini bilmesi için pek çok proje hayata geçirilmektedir. Ayrıca okullara öğretim elemanı ve gerekli kaynaklar temin edilmektedir. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan 6-10 yaş arası Azerbaycanlı çocuklar için çağdaş usullerle hazırlanmış “Azerbaycan Dili” derslikleri bastırılarak yurt dışındaki çocuklara dağıtılmıştır.

Komitenin Enformasyon ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Komite’nin “İletişim Stratejisi” ve “Kriz İletişim Planı’na” uygun olarak, “Acil Telefon Hattı” dahil tüm iletişim araçları, internet kaynakları ve sosyal medya hesaplarını içeren geniş bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Komite’nin internet sitesi üç dilde hazırlanmış, Ankara’da “Türkiye-Azerbaycan” Dergisi yayın hayatına başlamıştır, soydaşlarımız ve diaspora teşkilatları ile hızlı iletişimin kurulması içi infografik “Diaspora Haritası” platformu, Yurt dışında yaşayan tanınmış Azerbaycanlıların biyagrafi bankasını, “Azerbaycan.li” web sitesini, akademik sahada çalışan Azerbaycanlılar için “elmidiaspora.az” web sitesini, “Diaspora TV” ve “Diaspora FM” internet sitelerini oluşturduk.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar, kurdukları diaspora kuruluşları ve Azerbaycan’a dost diğer milletlerin diasporaları, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurma ve geliştirme imkanına sahiptir. 30’dan fazla ülkeden gazetecilerden oluşan bir “Azerbaycan Gazeteci Dostları” ağı kuruldu. Bu potansiyel, Büyük Vatan Savaşı sırasında ve sonrasında ve uluslararası toplumu Okçu Çay’ın su havzalarının kirletilmesi sırasında ve “Mayın Haritaları” hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme amaçlı kullanıldı.

Pandemi Sırasında Diaspora Çalışmaları

COVID-19 salgını, diaspora kuruluşlarının acil durumlara hazırlanma imkanlarını da ortaya çıkardı. Devlet Komitesi, 7/24 genel merkezin kurulması, Azerbaycanlıların Koordinasyon Konseyleri ve Azerbaycan Evleri’nin güçlendirilmiş bir modda çalışması dahil olmak üzere hızlı önlemler aldı. Pandemi sırasında sadece Devlet
Komitesi’nin yardım hattı 18.000 çağrı aldı. Azerbaycan Evleri ve Koordinasyon Konseyleri toplam 51 ülkeden yaklaşık 9.000 çağrı aldı. 33 ülkede 6857 kişiye maddi yardım yapıldı. Sınırların kapanması nedeniyle Azerbaycanlıların tahliyesine destek sağlandı.

 

Karabağ Mitingleri

Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde mitingler ve eylemlerin düzenlenmesi, Azerbaycan diaspora kuruluşlarının faaliyetlerinde Azerbaycan hakkındaki gerçekleri Avrupa toplumuna aktarmanın bir yolu olarak özel bir yere sahiptir. “Hocalı için adalet!” Kampanya kapsamında 2019’da Brüksel’de ve 2020’de Berlin’de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen Pan-Avrupa Karabağ mitinginde 30 Avrupa ülkesinden yaklaşık 3.000 yurttaşımız Azerbaycan’ın gerçek sesini duyurmak için bir araya geldi. 2022’de ilk kez, Washington’daki Capitol yakınlarında düzenlenen All-American Hocalı Rallisi’ni tüm ABD eyaletlerinden hemşehrilerimizin katılımıyla yapıldığını vurgulamak istiyorum.

Genel olarak, yaklaşık 40 ülkede 150’den fazla propaganda ve çeşitli formatlarda anma etkinlikleri düzenlendi, 100’e yakın makale yayınlandı, 24 ülkede, özellikle Hocalı Soykırımı’nın 30. yıl dönümü olmak üzere Azerbaycan gerçekleriyle ilgili 29 eylem gerçekleştirildi.

Tovuz Muharebeleri Sonrası Azerbaycan Diasporası

 

Ermenistan’ın Temmuz 2020’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Tovuz bölgesi yönünde devlet sınırında yaptığı provokasyon, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin ciddi endişe ve protestolarına neden olmuştur. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın saldırganlık ve savaş suçları politikasına karşı örgütlü protestolar başlattılar. Salgınla ilgili kısıtlamalara rağmen, 30’dan fazla ülkede 25.000’den fazla kişinin katıldığı toplam yaklaşık 100 protesto düzenlendi.

Ermenilerin çeşitli ülkelerde Azerbaycan büyükelçilikleri önünde düzenlediği izinsiz mitingler, vatandaşlarımızın Elçilikler önüne gelerek yaptıkları karşı mitingler ile fiyaskoya uğratılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatlarıyla, Ermenilerle mitingler esnasında yaşanan arbedelerden etkilenen yurttaşlarımızın ihlal edilen haklarının ülkelerinin kanunları çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak temin edilmesi için mümkün olan tüm adımlar atılmıştır. 

Ayrıca dünyanın önde gelen politikacılarına, parlamenterlerine ve kurultay üyelerine Tovuz provokasyonları ve Ermenistan’ın saldırgan politikası hakkında birçok dilde binlerce mektup gönderildi ve sosyal medyada kampanyalar yürütüldü. 

Vatan Savaşı Sırasında Azerbaycan Diasporası

 

Büyük Zafer Yılı, Azerbaycan diasporası için büyük bir imtihan ve zafer yılıydı. Vatan Savaşı sırasında yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz, nerede yaşarlarsa yaşasınlar ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar, milli birlik sergilemişler ve bütün imkânlarıyla devletimize destek olmuşlardır.

Savaş sırasında, Komite tarafından koordine edilen Azerbaycan’daki yaklaşık 300 diaspora kuruluşu, uluslararası örgüt ve topluluk, devlet ve hükümet başkanlarına, parlamento üyelerine, BM’ye, Avrupa Konseyi’ne ve diğer kuruluşlara 23 dilde yaklaşık 2.000 bildiri gönderdi. Uluslararası organizasyonlar. Avrupa Parlamentosu üyelerine 775 bildiri, farklı ülkelerden 641 milletvekiline doğrudan açıklama ve itirazlar yapıldı. Sadece Azerbaycan Diaspora Kadın Ağı’nın çağrısı, 58 devlet başkanına, 44 uluslararası kuruluşa ve yaklaşık 5.000 yetkiliye e-posta yoluyla gönderildi.

Diasporamız, 30’dan fazla yabancı ülkede sistematik ve tutarlı bir şekilde yaklaşık 200 eylem gerçekleştirdi. Sadece Berlin’deki kalabalık mitinge 10.000’den fazla yurttaşımız katıldı. Bu etkinliklere Türkiye, İsrail, Pakistan, Ukrayna ve diğer ulusların temsilcileri de katıldı. Komite personeli ve diaspora kuruluşları mensuplarının yabancı basın kuruluşlarına yönelik konuşmaları yoğunlaşmış, diaspora temsilcileri yabancı TV kanallarında 98 canlı yayına katılmıştır. 60 ülkeden binlerce hemşehrimiz, diaspora kuruluşları ve üyelerimizin katılımıyla 300’den fazla video konferans düzenlendi ve 60 ülkede 32 dilde 535 makale yayınlandı. Paris, Lahey, Cenevre, New York, Boston, Washington, Chicago, Toronto ve diğer büyük şehirlerde farklı dillerde binlerce afiş yerleştirdi.

27 Eylül Anma Günü ve 8 Kasım Zafer Bayramı ile bağlantılı olarak, Azerbaycan diasporası yaklaşık 50 ülkede 200’den fazla proje ve çeşitli formatlarda etkinlik düzenlemiştir. Etkili kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara çağrılar yapıldı, yabancı medyada makaleler ve videolar yayınlandı. New York’taki Times Meydanı’na, Yekaterinburg’ daki Boris Yeltsin Başkanlık Merkezi’ne, Londra’daki 10 ünlü binanın yanı sıra Helsinki, Bern, Roma ve Selanik gibi büyük şehirlerin merkezlerine de zafer sembollerimizi gösteren dijital plaketler dikildi.

Yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz, Büyük Vatan Savaşı sırasında şehit ve gazi ailelerine Azerbaycan Diaspora Destekleme Fonu ve Silahlı Kuvvetler Yardımlaşma Fonu aracılığıyla ve doğrudan yardımda bulunmuştur. 44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan diasporası ordumuza, şehit ailelerine ve gazilere 3 milyon manatı aşkın maddi destek sağlamış, tıbbi malzeme ve teçhizat göndermiştir. Devlet Komitesi ve YASHAT Vakfı’nın girişimiyle, Azerbaycan Diasporasını Destekleme Fonu tarafından Azerbaycan diasporasının tarihinde ilk kez Büyük Vatanseverlik Savaşı şehit ve yaralılarının ailelerine destek amacıyla YASHAT Yardım Maratonu düzenlendi. Toplamda 63 ülkede yaşayan hemşehrilerimiz maratonda 1 milyon manat bağışladı.

Ayrıca, Diaspora Komitesi, Azerbaycan gerçeğini dünyaya duyurmak amacıyla, yaklaşık 50 yabancı gazeteci, blog yazarı, fotoğrafçı, siyasi yorumcu ve milletvekilinin Azerbaycan’a, kurtarılmış topraklara ziyaretleri düzenlemiştir. Karabağ’ı ziyaret eden fotoğrafçıların eserlerinin sergileri Avrupa şehirlerinde gösterildi.

Ulu Önder tarafından temeli atılan Azerbaycan diasporasının manevi birliğinin son yıllarda yüksek güven, emin ilişkiler temelinde güçlendirildiğini ve 2020 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önderliğinde yüksek bir zirveye ulaştığını içtenlikle belirtmek isteriz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Büyük Vatan Savaşı’ndaki kalıcı zaferlerle ilgili konuşmalarında, Azerbaycan diasporasının ve yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın faaliyetlerini düzenli olarak övdü ve onları tebrik etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararıyla kurulan YASHAT Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde diasporamızın iki nüfuzlu üyesinin temsil edilmesinin Azerbaycan diasporasına duyulan güvenin yüksek olduğuna inanıyoruz. Bütün bunlar, diasporamızın yeni bir aşamada gelişmesine özel bir ivme kazandırıyor. Yurttaşlarımız bunu büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılıyor.

 

Aziz Dostlar,

Yurt dışında yaşayarak, çeşitli zorluklara rağmen, kışın soğuğunda, yazın sıcağında sizi anlayamayan toplumlara Azerbaycan’ın gerçek sesini aktarıyorsunuz. Her biriniz, yaşadığınız topluluklarda yorulmadan, elinizden gelenin en iyisini yaparak çalışıyorsunuz. Azerbaycan diasporası ailesinin her bir üyesine azim, dayanışma, destek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Diasporanın Değerli Temsilcileri!

Büyük Vatan Savaşı’ndaki tarihi zaferin ardından Azerbaycan diasporası yeni bir aşamaya girdi. Tabii ki hedefimiz aynı, değişmedi ve değişmeyecek Azerbaycan’ı bölgede ve dünyada daha güçlü, bir devlet haline getirmek ve tanıtmak, devletimizin yaşadığı ülkelerdeki imajını güçlendirmek, halklar arasındaki dostluğu güçlendirmektir. Elbette savaş sonrası dönemde diasporanın yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmesi gerekiyor. Bu, her şeyden önce lobi faaliyetlerini güçlendirmeyi, Türk Devletleri Teşkilatı’nın diaspora örgütleri de dahil olmak üzere dost ülke ve halklarla bağları derinleştirmeyi ve yeni teknolojiler kullanarak diaspora hareketinin güçlendirilmesini içermektedir. Ayrıca uzun yıllar yurt dışında çalışan Azerbaycanlı bilim adamları, Doktorlar ülkemizin kalkınmasında yer almalı, memleketteki meslektaşları ile daha çok deneyim değişim programları düzenlenmelidir. Karşılaştığımız sorunları aşmak için diaspora kuruluşları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, yerel toplumlarla bütünleşmeye odaklanmak, sosyopolitik kalkınmayı sağlamak, yabancı medya ile ilişkileri yoğunlaştırmak ve lobi faaliyetlerini güçlendirmek başlıca görevler arasındadır.

Hedeflerden birisi de, Azerbaycan diasporasının yeni stratejik hedeflerini belirlemek, “yumuşak güç” ve “kamu diplomasisi” kavramlarını geliştirmektir. Bu bağlamda, “Azerbaycan Diasporasının Perspektif Gelişimi Devlet Anlayışı” ve “Dünya Azerbaycanlılarının Entegrasyonu ve Gelişimi için Devlet Programı”nın geliştirilmesidir.

Bu yıl burada bir gençlik “Yaz Kampı” düzenlenmesi planlanıyor. Diasporanın küresel bir trend haline geldiği göz önüne alındığında, ulusal ve insani tonu zenginleştirecek akademik bir yaklaşım için Uluslararası Diaspora Forumu, etno festivalleri ve küresel sempozyumlara ev sahipliği yapmak ana hedeflerimizden biridir. Özellikle “Azerbaycan Diaspora Elçisi” ve “Azerbaycan Diaspora Okulu” modelleri üzerinde çalışıyoruz.

Lobicilikte yeni bir aşama için “Uluslararası Örgütlerde Çalışan Azerbaycanlılar Ağı” ve “Azerbaycan’da Okuyan Yabancılar Platformu” kurulmasını düşünüyoruz.

Değerli Kurultay Katılımcıları!

 

Bugün Azerbaycan diasporasının kalbi Şuşa’da atıyor. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle, tutkulu ve vatansever binlerce hemşehrimiz bu önemli etkinlikte yer alamamaktadır. Her birini selamlıyor ve ülkemiz için yaptıkları çalışmalardan dolayı kurultayın tüm katılımcıları adına teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı’nda imkanların ve koşulların daha da genişletileceğinden eminiz. Memleketimiz Şuşa’ya döndük ve burada daha sık buluşacağız.

Konuşmamı Azerbaycan halkının Umum Milli lideri Haydar Aliyev’in I. Dünya Azerbaycanlıları Kurultayı’ndaki kavramsal konuşmasında yaptığı unutulmaz sözlerle bitirmek istiyorum: “Güçlü bir Azerbaycan diasporası yaratmak için hepimiz, sizler ve bizler çok şey yapmalıyız. Farklı ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar güçlensin. Ekonomik olarak daha da güçlendirilmeli ve yaşadıkları ülkelerin sosyo-politik yaşamında aktif rol alabilmelidirler. Bırakın o ülkenin hayatına etki etsinler. Böylece, Azerbaycan’ın bağımsızlığını ve farklı ülkelerde dış politikasını teşvik etmenin yanı sıra, Azerbaycan’ın sorunlarının çözülmesine de yardımcı olmalıdırlar. Bence Dünya Azerbaycanlıları da bu yolu izlemeli.”

Yaşasın Azerbaycan halkı!
Yaşasın Muzaffer Başkomutan!
Birlikte daha güçlüyüz!
İlginiz için teşekkür ederim.